Zprávy ze zastupitelstva

Zprávy ze zastupitelstva

Toto úterý, 15. prosince, se konalo poslední letošní Zastupitelstvo MČ Praha 9. Na pořadu byla celá řada zajímavých témat. Přinášíme vám krátký přehled, který bude následně po jednotlivých tématech rozpracován v příštích dnech.

Protože projednávání rozpočtu městské části ještě nebylo dokončeno, tak stejně jako ve všech předchozích letech zastupitelstvo jednohlasně schválilo tzv. rozpočtové provizorium, které bude platit nejméně do konce března. První místostarosta Tomáš Portlík (ODS) chce v každé kapitole příští rok ušetřit 5-10 % nákladů. Náš předseda zastupitelského klubu Václav Vislous na jednu stranu pochválil snahu o udržení městských financí na uzdě. Na druhou stranu ale poznamenal, že kvůli tomu budou chybět peníze v už nyní podfinancovaných oblastech, jako životní prostředí (údržba parků, úklid), školství a bezpečnost. “Úspory nesmí jít na úkor již nyní podfinancovaných oblastí.” Jednání v jednotlivých komisích budou pokračovat v příštím roce.

Dále zastupitelé schválili přijetí dotací od státu pro posílení mezd zaměstnanců ve školství a sociálních službách. Také byly poskytnuty dotace na opravu herního povrchu a osvětlení na SK Praga Vysočany a také dotace pro Divadlo AHA!, které (kvůli nucenému omezení kapacity) mělo omezené příjmy ze svých představení pro děti.


Předsedkyně Pirátů na Devítce Kornélia Gottmannová mluví o prioritách ve školství.

Na programu bylo také několik tisků v rámci privatizace bytového fondu, který dále pokračuje ve valné většině za zvýhodněnou cenu 13.500 Kč/m2 pro stávající nájemce, která s nimi byly domluveny již v minulosti. Zastupitelstvo schválilo i povolení ke splátkám dluhu u jednoho bývalého nájemníka.

Hlavním diskusním bodem bylo schvalování prodeje pozemků pro projekt Prosek Court (plánovaná výstavba na křižovatce ulic Prosecká a Vysočanská), kterému se budeme co nejdříve věnovat v samostatném článku. Před rokem jsme kritizovali jak provedený znalecký posudek, tak i smluvní podmínky. A ačkoli výsledek není z našeho pohledu ideální, tak je projekt nakonec z našeho pohledu výrazně lepší, a proto ho část našich zastupitelů podpořila.

Následně jsme schválili odkup velkých pozemků ve vnitroblocích zástavby na Střížkově, kde jsme doposud vlastnili jen jejich 50% podíl za docela příznivou cenu.

Následně se hlasovalo o nákupu části chodníku vedle Hotelu Duo za nemalé peníze. Tento tisk byl donesen až na stůl, a protože jsme nebyli s jeho obsahem seznámeni včas a podrobně (nebyl ani na žádné z komisí), tak jsme jej nepodpořili. Rada argumentovala tím, že je vydírána vlastníkem a nemá jinou možnost, aby zachovala průchodnost chodníku. Koaliční většina tento nákup schválila.

Důležitým bodem bylo odsvěření velkých pozemků za Poliklinikou Prosek tak, aby na nich mohl MHMP postavit nové sídlo Zdravotnické záchranné služby. Bude to významná stavba, která výrazně zlepší stávající nevyhovující podmínky, ve kterých záchranáři působí. Zároveň do doby její výstavby proběhne rychlá stavba čtyř pater na jednopatrové části Polikliniky Prosek, kde budou tři patra sloužit pro záchranné službě. Tato patra následně zůstanou MČ pro rozšíření služeb Polikliniky. Způsob financování této “nástavby” ještě není úplně dořešen. Zatím městská část schválila “pouze” 20 milionovou dotaci na zahájení projektové přípravy.

Následně zastupitelstvo jednohlasně schválilo záměr o nákup budov Hotelu a ubytoven v Nových Vysočanech (oblast Pod Balkánem/Skloněná) od pražského Dopravního podniku. Tento nákup by nám pomohl mít reálný vliv na řešení sociálně-patologických jevů v dané lokalitě. V případě, že se tento záměr podaří realizovat bude provedena detailní analýza toho, jak lokalitu nejlépe využít.

Zastupitelstvo také vyjádřilo celou řadu připomínek k 5. aktualizaci Zásad územního rozvoje Prahy, které jsou ekvivalentem Ústavy/nejvyššího zákona pro potřeby územního plánování v hl. m. Praze. Protože se městská část snaží dlouhodobě o zlepšení situace v oblasti tzv. Prosecké vyhlídky, tak jsme požádali magistrát Prahy o svěření části pozemků, které se na ní nachází. Tak, abychom zcelili pozemky pod správou MČ a mohli dále jednat s majiteli okolních parcel.

Taktéž byly schváleny dvě žádosti o změnu územního plánu - jedna v ulici U Elektry na pozemcích městské části a druhá v oblasti Poděbradská - Sever, na kterou byla nedávno vydána územní studie.

MČ také schválila přihlášení se k žádosti o dotaci na investici do nových šaten na Litvínovské 500. V informativní části jsme se ptali na otázku rozšiřování zón placeného stání, které nás čeká od dubna 2021. Také jsme dostali informaci o tom, jak napravila Poliklinika Prosek pochybení, které odhalil Hlídač státu v tom, jak zadávají smlouvy do veřejného Registru smluv.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu