Změny autobusové linky 185

Změny autobusové linky 185

V pátek 15. listopadu, tedy 15 dní před realizací byly konečně veřejnosti představeny úplné informace o změnách, které již 1. prosince vstoupí v platnost. Jedním z nejzásadnějších je zrušení linky 185 v úseku Letňany - Palmovka. Zatímco v některých místních částech (např. tentokrát ve Vinoři), běžně probíhají alespoň projednání s veřejností, na Proseku a Střížkově, pro které znamenají změny od 1. prosince čisté zhoršení dopravy, a to velmi výrazné, nikdo nepřišel, aby místním vše vysvětlil. Rozhodli jsme se tedy jednat a navrhnout vlastní řešení, které chceme konzultovat s magistrátem a ROPIDem.

Původní stav

Původní stav

Nejde jen o to, aby zůstal dobrý interval pro cestující na Prosek. Důvody, proč potřebujeme větší kapacity pro ukončení autobusů na Palmovce a záliv pro obrat dvou linek (který se zatím plánuje) opravdu nestačí, jsou mnohem komplexnější. Jedním z důvodů je samotná linka 140, která je v celé trase silně provozně nestabilní, zpoždění na ní ve špičkách často dosahují větší délky než je interval a už nyní se stává, že rozestupy mezi spoji jsou při šestiminutovém papírovém intervalu v rozmezí od 0 do 15 minut (s tím, že člověk nemůže reálně zjistit, kdy spoj může přijet).

Stav od 1. prosince

Stav od 1. prosince

Tuto situaci sice pomáhá řešit jiná linka z odlišného směru (tedy 185+302), která sice také může mít zpoždění, ale většinou jiné, takže málokdy se bude čekat na spoj víc než 5 minut. Pro linku je 140 životně nutné mít alespoň jedno obratiště, kde lze dorovnat zpoždění - na druhém konci, jak v Čakovicích, tak v Miškovicích, jsou ale takové možnosti silně omezené. Jedinou možností je tak vlastně Palmovka a pokud zde nebudou možné delší přestávky, stane se linka 140 provozně úplně nefunkční.

Druhý důvod je, že i kdyby dnes jedna linka na Prosek teoreticky stačila, tak je naivní se domnívat, že bude stačit i za 10-15 let, zejména pokud chceme prokázat, že pro cestující je v takovém případě skutečně lepší doprava MHD. Do budoucna tedy bude nutné mít možnost toto spojení posílit, a je velmi krátkozraké si prostory na Palmovce nezajistit.

Třetí velmi zásadní důvod je ten, že na Palmovku vede pět tramvajových tratí. Tyto tratě je občas nutné opravovat a udržovat, což vyžaduje výluky a stává se, že jsou i na dvou tratích současně. Nezajistit tedy na Palmovce žádný prostor pro ukončení náhradní dopravy, je tedy opět nedomyšlené, a může vést k obrovským komplikacím pro zajištění náhradní dopravy za tramvaje.

Členové našeho rezortního týmu pro dopravu tedy navrhli několik dalších řešení, které by bylo možné s ohledem na stávající stav implementovat:

A) Varianta jako dosud se zachováním 182

Tuto variantu jsme navrhli proto, aby změna nutně neznamenala, že Kbely a Vinoř přijdou o linku 182, která jezdí hlouběji do města na Harfu a Spojovací.

Jako náhrada za spoje, které byly převedeny na linku 182 by byla na Palmovku odkloněna 375, což z provozního hlediska nestojí žádné výdaje navíc (vzdálenost na Palmovku a na Českomoravskou je stejná).

Spojení z Vinoře a Kbel na Vysočanskou, kterým tyto MČ v minulosti argumentovaly, proč nechtějí 375 na Palmovku, bude vyřešeno linkou 182.

 • Jednoduché a poměrně rychlé řešení.
 • Velmi se podobá současnému stavu, na který jsou lidé zvyklí, zachovává dnes existující spojení.
 • Na rozdíl od současnosti, kdy 185+302 tvoří pevný svazek a mají stejný interval jako 140, a nově nebude možný přesný proklad, bude nepříjemná situace především odpoledne, v ranní špičce žádná z linek nejezdí podle jízdního řádu a je podstatné, aby v této trase jezdil dostatečný počet spojů a ne jen z jednoho směru.

Varianta jako dosud se zachováním 182

B) Vedení linky 152 na Palmovku

Varianta ponechává stav od 1. prosince a na Palmovku je vedena 152 místo Českomoravské.

 • Jednoduché a rychle realizovatelné řešení.
 • Nulový nárůst nákladů (dochází jen k odklonu jedné linky, nevzroste délka)
 • Oblast Sídliště Prosek a Střížkova získá po letech zpět linku na Palmovku (někdejší 187), proti jejímuž zrušení byla v roce 2008 silná nevole, dokonce měla vzniknout petice za její obnovení.
 • Z oblasti Sídliště Prosek získají místní rychlejší spojení na metro B k centru a k jihozápadu města a na tramvaje - není důvod se obávat přetížení linky 177 na Vysočanskou, protože rozdíl cestovní doby je takový, že ve špičce nikdo od centra nebude jezdit metrem až na Vysočanskou, z Vysočanské pojede reálně ten, kdo směřuje od Černého Mostu.
 • Možnost proložení s linkou 140 díky stejným intervalům.
 • Tento návrh nevyřeší spojení z Nového Proseka a Letňanské; na druhou stranu je pravda, že zde jezdí na Vysočanskou opravdu hodně linek a Střížkov nyní přichází o posilovou linku 182, takže by bylo vhodné nabídnout Střížkovu zlepšení propojení.

Vedení linky 152 na Palmovku

C) Komplexní řešení

Linka 152 bude vedena ze Střížkova přes Českolipskou a Nový Prosek na Palmovku.

Linka 201 bude proto odkloněna přes Prosek, protože na Českolipské by byla nadbytečná.

V úseku Nádr. Libeň - Střížkov jezdí alespoň ve špičkách linka 182 (linka do Kbel je sloučena se 185, protože mají stejnou trasu, pouze dnešní 185 je kratší).

 • Zachování spojení na Palmovku i z oblasti Nového Proseka.
 • Zlepšení spojení do oblasti zast. Českolipská, kde je už roky velká poptávka, ale oblast je obsloužena jen linkou 201, která zajišťuje spojení v podstatě jenom na nedaleké metro Střížkov, takto by se místní dostali bez přestupu i na Palmovku a také do Kobylis a Bohnic.
 • Mimoděk díky odklonu 201 vznikne častější přímé spojení z Proseka na Bulovku.
 • Při odklonu 152 ze Sídl. Prosek bude ovšem nutné zde zajistit náhradu, což je poměrně obtížné a o moc lepší řešení než krátká linka 182 se nenabízí.
 • Sídl. Prosek tím pádem na druhou stranu nezíská zpět spojení na Palmovku, naopak pokud nebude 183 celotýdenně, může se zde doprava ještě zhoršit.

Komplexní řešení

Každá z námi navrhovaných variant má svá pozitiva a negativa. Nicméně požadujeme za zásadní, že změny dotýkající se obyvatel Prahy 9 se řeší dříve, než bezprostředně před nahlášenými změnami, a přímo s nimi v rámci diskusí pro veřejnost. Je samozřejmé, že mnozí mohou mít na řešení situace různé názory, ale je potřeba, aby se diskuse otevřela, představily se argumenty a nastínily se další možnosti vývoje. Vedle toho, že nový stav by neměl znamenat zhoršení oproti minulosti, chceme zajistit, aby se při vytváření jizdních řádů pamatovalo také na dlouhodobý pohled a změny řádů linek nejsou vedeny ve prospěch pouze jedné městské části (v tomto případě Prahy 8, ale berou v potaz potřeby obyvatel i z přilehlých oblastí).

Jednotlivé varianty jsme představili kolegům na magistrátu. O dalším vývoji v této situaci vás budeme informovat.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu