Zprávy ze Zastupitelstva Devítky

Zprávy ze Zastupitelstva Devítky

V úterý 24.9. se odehrálo další jednání zastupitelstva na Praze 9. A opět jsme nelenili.

V interpelacích se občané především zaměřili na oblast bezpečnosti. Kritizovali neefektivní práci městských strážníků v krizových lokalitách a časech. Rada města však přijala náš návrh na realizaci konkrétních projektů v mapování a prevenci bezpečnostní situace v daných oblastech. V nejbližší době proběhne koordinační schůzka mezi panem radním a naší expertkou. Máme konkrétní návrhy, které se dají implementovat a vypadá to, že nás v tomto radnice podpoří.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí stav čerpání rozpočtu na stávající rok. Samotný dokument není příliš vypovídající. Potěšující je veřejný příslib místostarosty Portlíka o tom, že v rozpočtu na příští rok plánuje najít další úspory. S pomocí vyšší daně z pronájmu komerčních nemovitostí tak výrazně snížit provozní schodek. Debatu o udržitelnosti městských financí vedeme na relevantním výboru a komisi dlouhodobě. Je zároveň klíčovým bodem našeho programu. Proto jsme rádi, že dohoda o spolupráci k tomuto cíli zazněla veřejně. S radnicí budeme o konkrétních krocích dále jednat. Úspory je totiž potřeba najít v rámci provozu samotné radnice, nikoli v rámci služeb poskytovaným občanům.

Hlasitě jsme kritizovali způsob rozdělování peněz na sport. Předseda zastupitelského klubu Václav Vislous vystoupil s projevem, který na konkrétním příkladu veřejně prospěšného spolku ukázal, že tento není ve stávající struktuře dotací schopen získat jakékoli relevantní zdroje na svůj provoz. Nezapadá totiž do žádné ze škatulek, v rámci kterých městská část rozděluje peníze. Nabídli jsme radě svou pomocnou ruku, kterou radnice přijala. Budeme tedy společně pracovat na aktualizaci zastaralých pravidel. Hlavní principy jsou transparentní pravidla a větší pozornost pro sportovní nevýkonnostní volnočasové aktivity.

Pokračovala dále privatizace bytů městské části. Opět jsme ústy Václav Vislouse připomněli chybějící strategii a koncepci dalšího využití bytů, které městské části zbydou. Problematická je totiž také struktura a stav těchto bytů, která není nikde přehledně popsaná. Natož, aby jednotlivé komise předložily plán potřeb městských bytů v rámci jejich oblastí (školství, bezpečnost - městská policie, sociální). Takovým způsobem není možné efektivně pracovat. V této oblasti jsme shodu prozatím stále nenašli. Budeme se snažit o navázání bližšího kontaktu s odpovědnou paní radní, abychom měli větší prostor jí své postoje vysvětlit.

Rádi jsme také přijali informaci od pana radního Poupěte, který reflektoval, že městská část přijala téměř všechna doporučení magistrátu ohledně úpravy zeleně. To bylo v návaznosti na prvotní reakci z předminulého zastupitelstva, kdy se k tomu návrhu stavěl spíše skepticky.

Jeden bod, který se týkal prodeje klíčových pozemků přímo u metra Prosek developerské společnosti se díky naší žádosti podařilo odložit. Návrh totiž nebyl v tomto volebním období projednán v Komisi územního rozvoje a navíc jeho znění nebylo nahráno na datové úložiště. Navíc při jeho rychlém prostudování jsme měli pochybnosti ohledně několika aspektů návrhu smlouvy. Návrh byl tedy prozatím stažen k dodatečnému projednání na komisi.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu