Intenzivně pracujeme na záchraně SK Prosek

Intenzivně pracujeme na záchraně SK Prosek

Úsilí posledních měsíců na záchranu stadionu na Proseku, kterému se věnoval tým našich zastupitelů, konečně přineslo úspěch! Na včerejším zastupitelstvu HMP byla projednávána petice proti zástavbě areálu SK Prosek, který se nachází na hranicích Prahy 9 a Prahy 18.

Rozpravy se zúčastnili zdejší obyvatelé a něktěří opoziční zastupitelé z MČ Letňany, kteří se vyjadřovali proti zástavbě. Podpořit petici přišel taktéž senátor Lukáš Wagenknecht. Tato petice řeší změnu míry využití plochy z kategorie SP (sportoviště) na SV-G (všeobecně smíšené).

Následkem toho by mohlo zaniknout významné sportoviště a zároveň by nová stavba mohla zahltit již tak přetíženou občanskou vybavenost, jako jsou školky, školy či Poliklinika Prosek a zhoršení parkovací situace na celém sídlišti. Protože nám záleží na osudu tohoto největšího sportovního klubu na našem území, který má přes 700 členů, podala naše zastupitelka Aneta Heidlová na zastupitelstvu Hl. města Prahy pozměňovací návrh, který tuto změnu územního plánu vylučuje.

Tento návrh byl Zastupitelstvem HLMP podpořen. Tímto bychom chtěli poděkovat kolegům Tomáši Murňákovi, zastupiteli HLMP a Ladislavu Kosovi ml. za podporu a taktéž Vítkovi Šimralovi - pražskému radnímu - za osvojení si návrhů naší zastupitelky.️

Také bychom chtěli vyjádřit velký dík Josefovi Platilovi, Milan Balahura, Ondřej Miffek a Olaf Deutsch, kteří neúnavně pořádali akce pro záchranu sportoviště.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu