Prodej lázní a jak by mělo vypadat okolí Poděbradské byla hlavní témata prvního zastupitelstva po první vlně koronakrize

Prodej lázní a jak by mělo vypadat okolí Poděbradské byla hlavní témata prvního zastupitelstva po první vlně koronakrize

V úterý 23. června proběhlo první zastupitelstvo MČ Praha 9 od začátku koronavirové krize. A proto jsme měli na pořadu dne celou řádku odložených tisků.

Kvůli účasti zainteresovaných občanů jsme hned po interpelacích zařadili představení urbanistické studie Poděbradská - Sever. Tato studie se dívala na celou oblast jako celek, což byla jedna z našich hlavních výtek z prvních zastupitelstev. Jsme proto velmi vděční za to, že se ji podařilo realizovat a zároveň najít řešení, se kterým souhlasí místní občané (kteří se měli k němu také možnost vyjádřit).

Následoval blok hospodářských tisků. Schválili jsme magistrátem auditovaný rozbor hospodaření MČ za minulý rok, přijali několik dotací od magistrátu, přijali vrácení záloh od Ústavu Sociálních Služeb Praha 9, schválili inventarizaci majetku a převod podílu peněz, které naší MČ přísluší z DPPO.

Dále se schvalovaly dotace pro sportovní organizace z peněz z hazardu. Zde jsme zaznamenali veliký úspěch, protože se neuplatňoval koeficient úspěšnosti, který diskriminoval nevýkonové sportovní aktivity. Nejsme proti koeficientu jako takovému, ale že se na nevýkonový sport v předešlých pravidlech zapomínalo úplně.

Následně se projednával bod o změně Zásad prodeje bytů v rámci privatizace. Ačkoli už zbývá prodat jen několik desítek bytů, snaží se Rada předejít zneužití privatizace spekulanty. Kvitovali jsme, že v dokumentu byly reflektovány i připomínky, které jsme opakovaně zmiňovali na předchozích zastupitelstvech. Přesto jsme ale s finální podobou, průběhem a průtahy privatizace nespokojení. Následně se schvaloval balíček záměrů prodeje a převodu bytů v rámci privatizace.

Po pauze na oběd jsme pokračovali tisky z oblasti pozemků - MČ nepronajala nevhodné pozemky pro montovanou lezeckou stěnu, prodala malý pozemek, na kterém stojí schody vedlejší budovy (řešení historických omylů), schválila záměr nabýt chybějících 14 m2 ve vinici Máchalka od státu a také odejmutí pozemku pod gymnáziem J. Seiferta zpátky na magistrát (který je obecně zodpovědný za střední školství).

Vnější pohled na budovu bývalých lázní

Hlavním bodem této části však bylo schválení záměru na prodej budovy starých lázní za ulicí Mlékárenskou přilehlému soukromému domu seniorů. Budova je desítky let nevyužívaná a MČ ji dle vlastních slov neumí dobře využít. Nemluvě o velmi nákladné rekonstrukci, kterou nutně vyžaduje. Naopak dům seniorů již nyní využívá tamní zahradu a potřebuje prostor pro rozšíření. Schválení záměru znamená začátek cesty k hledání obvyklé ceny a smluvních podmínek, o kterých pak ještě budeme několikrát jednat, před případným samotným prodejem.

Vnitřní pohled na budovu bývalých lázní

Poté jsme se bavili o opatřeních spojených s koronavirem. Hlavně jsme diskutovali odpuštění nájmu podnikatelům a komplikacím s ním spojenými, stejně jako prozatímní účet za opatření, která MČ v této věci udělala.

Jako poslední hlavní body byly diskutovány záměry na nabytí dvou pozemků do vlastnictví MČ. Prvním z nich je pozemek České pošty, přímo přilehlý k areálu, na kterém vyroste nová škola U Elektry. Na to, že by se měla MČ pokusit jej získat upozornila před více jak rokem naše zastupitelka Kornélia Gottmannová.

Jsme velmi rádi, že přes počáteční velkou skepsi od radního Doležala, že to není vůbec reálné, se podařilo tuto debatu otevřít a tato strategická akvizice se snad stane realitou. Jak jsme totiž opakovali na mnoha zastupitelstvech, Praha 9 má obří nedostatek strategických pozemků pro svůj rozvoj, což vede i k tomu, že chybějící školní kapacity se staví na úkor parků a hřišť přiléhajícím k stávajícím školám.

Druhým záměrem bylo zahájení diskuse nad odkupem pozemku pod MŠ a ZŠ Basic u ulice Mimoňská na Proseku od soukromého investora. Zde by mohla být dobrá příležitost získat strategickou možnost do budoucna rozšířit kapacity školství v této časti Prahy 9. Bude ale velmi záležet, zdali se podaří s vlastníkem dohodnou na rozumné částce.

Pokud máte ke kterýmkoli bodům nějaké dotazy, anebo Vás zajímá náš postoj k nim, dejte nám vědět!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu