Petice za školství 21. století

Petice za školství 21. století
  1. Dosažení široké politické dohody pro vytvoření stabilního a funkčního školského systému nezávislého na dané politické garnituře.
  2. Zajištění dostatku míst v předškolních a školních zařízení dle současného demografického vývoje.
  3. Zvýšení společenského a ekonomického statusu učitele (130 % platu vysokoškolsky vzdělaného člověka v regionu).

Dle čl. 18 listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Petice je určená pro předsedy parlamentních stran a předsedy poslaneckých klubů parlamentu a členy regionálních samospráv, odpovědných za školství.

České školství prochází už několik let krizí, která se neustále prohlubuje. Na tom se shodne většina společnosti. Její příčiny také nejsou neznámé. Jedná se o nedostatek kvalitních lidí ve školství a neustálé změny, které jsou nekoncepční, nepřipravené a poplatné aktuální politické garnituře (např. napravo – víceletá gymnázia, nalevo – inkluze apod.). Na nedostatky poukazují různé instituce – česká školní inspekce, různé neziskové organizace a spolky učitelů a rodičů. Stále více se objevují se alternativní způsoby vzdělávání. Přes všechny alternativy, které přispívají k pestrosti a objevování nových přístupů k vzdělávání, nejsme v příštích 10-20 letech schopni změnit systém vzdělávání tak, aby byla výrazně změněna majoritní role státního vzdělávání dětí v našem státě. Věříme, že si to uvědomují i kompetentní politici, protože vzdělávání je významným bodem volebních programů všech parlamentních politických stran. Proto navrhujeme realizaci následujících opatření:

  1. Zajistit širokou politickou podporu pro dlouhodobou změnu – to znamená vypracovat koncepci, která nebude závislá na momentální politické reprezentaci. Tím zabráníme„pokusům na dětech“, kterými náš systém vzdělávání v posledních letech prochází.
  2. Využít dostupné demografické studie k plánování kapacit školek a škol. V rámci rostoucího stavebního trendu se zaměřit i na výstavbu těchto zařízení.
  3. Zajistit, aby učitel měl ve společnosti vysoký společenský status (ten je dán jednak finančním ohodnocením a jednak společenským respektem).

Uvědomujeme si, že pokud chceme splnit výše uvedené cíle, vyžaduje do velké množství dílčích opatření na různých úrovních. Základem ovšem je nalezení politické a společenské dohody na různých úrovních. To jistě není jednoduché, ale věříme, že je to nejlepší způsob, jak situaci v českém školství zlepšit a využít to nejlepší, co v něm máme a zároveň jej přizpůsobit měnící se době.

S touto peticí se obracíme na Parlament ČR, jmenovitě na předsedy parlamentních politických stran a předsedy poslaneckých klubů parlamentu a členy místních a krajských samospráv zodpovědných za školství. Věříme, že ačkoliv je momentální situace ve školství je neuspokojivá, každá politická reprezentace přinesla do českého školství něco, na co lze navázat. Pokud budeme mluvit o především o pozitivech a vrátíme se před rok 1989, můžeme obdivovat prostorovou velkorysost areálů vybudovaných škol. Doba po roce 1989 přinesla možnost studovat cizí jazyky a poznávat jiné kultury. Otevřela možnost alternativním metodám, které se stále více stávají mainstreamem. Zavedla do škol diskusi. Otevřela společné vzdělávání dětí.

Nástupem informační doby se změnila role učitele, který už není exkluzivním nositelem předávaného know-how. Tuto jeho roli nahradil přítel internet. Informace jsou všudypřítomné. Rolí učitele je teď daleko víc než jen předávat informace. Má motivovat děti k učení a učit je rozpoznávat relevantní zdroje informací. Tuto změnu má náš školský systém ještě před sebou. A pokud má touto změnou úspěšně projít, potřebuje mít kvalitní lidi. V tuto chvíli chybí v systému 6000 učitelů a situace se bude nadále zhoršovat. Stále neexistuje dlouhodobá koncepce vzdělávání. Kromě toho systém stále bojuje i s kapacitou předškolních a školských zařízení, která v mnohých případech nerespektuje demografický vývoj v dané lokalitě.

Školský systém, tak jak funguje v tuto chvíli, není schopen reagovat na změny, které probíhají ve společnosti a na požadavky rodičů na vzdělávání. Proto potřebujeme, aby politici začali pracovat na výše uvedených bodech, aby tak naplnili své předvolební sliby o důležitosti vzdělávání dalších generací.

Petiční výbor:

Ing. Kornélia Gottmannová, Bratří Dohalských 140/7, 190 00 Praha 9

Michal Malý, Na Perštýně 591/17, 460 01 Liberec 4

Tomáš Špelina, U Potůčku 759, 468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu