Energie pro devítku

20. 06. 2022
Energie pro devítku

Světové ceny energií neovlivníme, zvýšit energetickou soběstačnost městské části ale můžeme.

Žijeme v době bezprecedentního zvyšování cen energetických komodit, elektřiny a plynu, které ovlivňují cenu vody a tepla. To je holý fakt. Dění na světových trzích, válku nejsme schopni z devítky ovlivnit. Co ovlivnit můžeme, je zvýšení energetické soběstačnost naší městské části.

Můžeme uspíšit přechod na alternativní zdroje energie, tedy na fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, musíme zateplovat naše domovy a aktivně využívat dotační programy. Infrastrukturu má vlastnit město nebo konkrétní vlastníci nemovitostí. Nechceme nechat desítky SVJ a družstev na holičkách, protože vyznat se ve všech nových technologiích a postupech je zdlouhavé a těžké. Nechceme, aby se otevíraly nůžky mezi jednotlivými domy a sousedy.

Bohužel vedení radnice nemá pro rozvoj v této oblasti žádnou koncepci a s energetickou infrastrukturou si neví rady. Pravdou je, že MČ neměly dosud v této věci žádnou podporu od státu. Byly závislé na tom, zda mají někoho, kdo tomu rozumí. Proto chceme iniciovat, aby ministerstvo pro místní rozvoj poskytovalo obcím, městům a městským částem konzultace a pomáhalo jim se s nutností energetických úspor lépe vypořádat.

Musíme řešit energii jako celek, proto bychom chtěli prosadit komplexní program „Energie pro devítku“, který se bude primárně věnovat snižování energetické náročnosti veřejných budov, tedy hlavně škol a školek. Je nutné, aby naše děti měly zajištěný energetický komfort, ale ne za cenu vysokých plateb za teplo a teplou vodu jako dosud. Bohužel, současné vedení radnice to dlouhodobě neřeší.

Na prvním místě musí chytře šetřit radnice, ale v rámci projektu „Energie pro devítku“ chceme zprostředkovat také SVJ a družstvům možnost financování energetických úsporných opatření z budoucích úspor energie (Energy Performance Contracting). To je služba, kterou už nyní poskytují mnohé energetické společnosti, a která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucího k úsporám energie budov.

Chceme, aby se radnice stala přirozeným partnerem pro všechny subjekty v Praze 9, které budou chtít investovat do energetických úspor.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články