Václav Vislous, MSc.

Václav Vislous, MSc. je člen Pirátů, předseda Zastupitelského klubu Pirátů na Praze 9 a místopředseda Místního sdružení Pirátů na Praha 9. Na Radnici Prahy 9 působí ve Finančním výboru, Rozpočtové komisi a Komisi pro digitalizaci. Na Magistrátu hl. m. Prahy působí v Pracovní skupině k dobíjecí infrastruktuře.

Václav vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze a manažerskou a finanční ekonomii na francouzské HEC Paris. Své zkušenosti s manažerským poradenstvím dnes uplatňuje jako manažer rodinného podniku.

U Pirátů se zaměřuje se na strategický rozvoj a hospodaření s majetkem. Jeho hlavním cílem je, aby radnice vytvořila ucelenou strategii svého dlouhodobého rozvoje. Přestože totiž Prahu 9 čeká extrémně rychlý růst, radnice dosud nemá odpovídající plán rozvoje dopravy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb, který by na to kompetentně reagoval.

Za svou práci v zastupitelstvu pobírá od MČ Praha 9 hrubou měsíční odměnu ve výši 9.302 Kč. Její výše vyplývá z Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., a dále z usnesení Zastupitestva MČ Praha 9.

Veřejný kalendář

Veřejný kalendář Václava Vislouse, který slouží k zaznamenávání lobbistických kontaktů ve smyslu Předpisu o lobbingu podle § 5 bodu c) a dalších relevantních politických aktivit.
Platný od 1. srpna 2020.


Navrhni úpravu