Ing. Petr Karel

Ing. Petr Karel je člen Pirátů a zastupitel na MČ Praha 9. Na Radnici Prahy 9 působí v Kontrolním výboru, Komisi pro životní prostředí a dopravu, Komisi pro územní rozvoj a Sociálně-zdravotní komisi.

Petr vystudoval VŠCHT Praha a 12 let byl projektantem měření a regulace a systémů ASŘTP. Působil i jako hlavní metrolog a manažer v PVK. Své zkušenosti uplatňuje v územním rozvoji.

Protože změny v Metropolitním plánu nemohly z pohledu Pirátů zůstat bez odezvy, tak za Místní sdružení Praha 9 vypracoval řadu připomínek, které byly za pomoci občanů uplatněny. Petr se zasazuje o rozumný rozvoj na Devítce. Soustředit se chce na potenciál brownfieldů a záchranu zelených ploch v zastavěných stabilizovaných lokalitách.


Navrhni úpravu