Bc. Kamila Viktorinová

Bc. Kamila Viktorinová je členkou Pirátů na Praze 9. Na Radnici Prahy 9 působí v Bytové komisi, Komisi pro kulturu a sport a Sociálně-zdravontí komisi.

Kamila vystudovala Univerzitu Karlovu v oboru pedagogiky. Dnes je zástupkyní ředitelky mateřské školy a učitelka. Její hlavní snahou je zvyšovat kvalitu vzdělávání na Praze 9 a vytvářet preventivní programy, podporující bezpečí našich dětí.

Jejím cílem je maximální informovanost dětí a mládeže o nebezpečí, kterému nejen v ulicích, ale rovněž ve veřejném a virtuálním prostoru mohou čelit. Děti by měly umět takové situace nejen zvládnout, ale ještě lépe jim i předcházet.


Navrhni úpravu