Bc. Aneta Heidlová

Bc. Aneta Heidlová je členkou Pirátů, zastupitelkou hl. m. Prahy a zastupitelkou MČ Praha 9. Na Radnici Prahy 9 se podílí na práci Rozpočtové komise a Komise pro digitalizaci.

Aneta vystudovala VŠ UJEP v Ústí nad Labem, obor Aplikovaná informatika. V průběhu studia se zúčastnila mezinárodního projektu INWEST, konkrétně na části RFID, kde měla na starost databázovou část. Zajímala se o testování, databáze, kódování a šifrování a počítačové sítě.

V inventarizační firmě DANTEM vedla několik let tým, který se zabýval inventarizací zboží a majetku. V rámci své práce v IT má zkušenosti s prací v oblasti projektu eGovernmentu (CzechPOINT a Datové schránky) a v současné době pracuje jako interní tester pro Software602. Její prioritou v činnosti samosprávy Prahy 9 je otevřený přístup k informacím pro občany, ochrana osobních údajů a kyberšikana. Další témata, které hodlá řešit jsou dostupné bydlení a agenda bytových a nebytových prostor.


Navrhni úpravu